Visiting card Scheme Add to favorites
 

 

PREDSTAVITEV KMETIJE IN NJENA TRADICIJA

Kmetija Banja loka 19, je ena najstarejših in največjih kmetij v Banja loki.
Znane korenine segajo v 17. stoletje. Po domače se domačiji reče "Pri papeževih". Ime je dobila po tem, ker je bil priimek prvih gospodarjev Papež.
Ker kmetija ni imela direktnih potomcev, kateri bi tradicijo kmetovanja ohranili, je naša družina pred nekaj leti to kmetijo podedovala.


Kmetije na tem področju niso imele neke tradicije namenske proizvodnje, ampak se je zaradi razdrobljenosti parcel in zaradi skope kraške zemlje in pomanjkanje vode, za neko normalno življenje pridelovalo vse vrste žit, koruza, dobro je uspeval krompir in lan, posebej dobro pa je uspevalo sadjarstvo v travniških sadovnjakih. Sadje se je predelovalo v glavnem v "mošt" (sadno vino) in žganje, katero pa se je tudi tržilo. Sadje se je veliko tudi sušilo v krhlje, v posebej za ta namen zgrajenih sušilnicah sadja.

Že zaradi ohranitve kulturne krajine, v osnovi pa zaradi ustvarjanja primernega dohodka, smo to kmetijo ponovno oživeli za pridelavo osnovnih kmetijskih proizvodov, obnovili sadovnjake ( travniški sadovnjaki ) ter pričeli z rejo drobnice (ovce, koze).
S preureditvijo kmečke hiše pa smo dodali novo, turistično dejavnost. Tu nudimo našim gostom nastanitev in je kot taka odlično izhodišče za preživljanje prostega časa.

Stanovanjsko kmečko hišo, katera je bila zgrajena leta 1902, smo v celoti preuredili. V njej smo uredili nastanitev z 11 posteljami v eno, dvo in trosobnih sobah s sanitarijami.

Nastanitveni prostori in celotna stanovanjska hiša je urejena v tradicionalni obliki Kostelske nad hlevne hiše.

Za oglede bližnje in tudi bolj oddaljene okolice je možnost izposoje gorskih koles.
Z ostalimi dejavniki kraja lahko organiziramo vožnje z rafti, kajaki in kanuji po reki Kolpi.

V bližini Banja loke poteka tudi Kočevska pohodniška pot, Slovenska transverzala, Kostelska pešpot, Grajska pešpot, Trška pešpot in kolesarska transverzala.
Gostje si obroke hrane lahko kuhajo sami v urejeni in opremljeni kuhinji.