Vizitka Shema V priljubljene
 

 

Kmetija z nastanitvijo » Pri Papeževih «
Banja loka 19, 1336 Kostel,

Sobodajalec: Alojzij Selan
Banja loka 7a, 1336 Kostel,
Občina Kostel

tel.: 01 894 22 63
faks: 01 894 80 17
e-pošta: alojzij.selan@kmetija-papez.com