Vizitka Shema V priljubljene
 

KULTURNE ETNOLOŠKE IN NARAVNE DANOSTI

Kot sem že omenil, leži vas Banja loka na planoti med dolino Kolpe ter Brigarsko in Kočevsko Reško dolino. V soseščini je več kulturnih, etnoloških in naravnih znamenitosti.
V Banja loki je kot najpomembnejši kulturno zgodovinski spomenik farna cerkev, katera je bila zgrajena leta 1742, fara Banja loka pa je bila ustanovljena v letu 1785. Cerkev sta poslikal domači slikar Fabjan in slikar Ivan Šubic iz Škofje Loke.


V bližini se nad reko Kolpo vzpenjajo ruševine gradu Kostel, katerega je opisoval in narisal Valvasor. V njegovem obzidju je najstarejši ohranjeni grajski kompleks v Sloveniji s cerkvico Sv. Trojice. Grad je simbol Kostelske doline in mlade občine Kostel. Njegova letnica sega v leto 1436. Turki so grad zajeli edino z zvijačo leta 1578. Iz te cerkvice je najstarejša ohranjena kadilnica na Kranjskem (Slovenskem ).
Grad je v obnavljanju, s tem da istočasno z obnovo potekajo tudi arheološke raziskave.

Na poti med Banja loko in Kostelom se nahaja vas Podstene, katera je poznana po cerkvici Sv. Duha iz 17. stoletja. Nad vasjo se nahaja zanimiva podzemna jama, katero imenujejo Lukova jama.
Pod gradom Kostel je vas Žaga z jezom na Kolpi in kopališčem. Zraven vasi izvira potok Kotnica, kjer je rastišče tise. Zraven so vhodi v podzemno Kobiljo jamo, Mihovo in Jelovičko jamo.
Med Kostelom in Žago je rastišče jelke, katero se nahaja na najnižji nadmorski višini v Evropi.


Na zahodni strani Banja loke se vzpenja hrib Vršič, z nadmorsko višino 820 m. To je najvišji vrh v občini Kostel. Tik pod vrhom se nahaja studenec s hladno studenčnico katera nikoli ne presahne. Malo pod vrhom je lepa razgledna točka za zgornje Kolpsko dolino in Gorski Kotar na Hrvaški strani. Proti vzhodu od Vršiča se vzpenja hrib Kapuč, na katerem so še do nedavnega avtohtono rastle narcise in jih zato domačini imenujejo Kapučnice. Sedaj rastejo samo še na Krempi nad brigarsko dolino.
Blizu Banja loke je pod vasjo Drežnik, Drežniška jama, katera je povezana z legendo o Nežici in slapu Nežica.


Mimo Banja loke vodi magistralna cesta, katera je najbližja povezava osrednje Slovenije, Štajerske in dela Dolenjske s hrvaškim Primorjem, Kvarnerjem in otoki.


Kolpa je od Banja loke po cesti oddaljena 3-5 km ( odvisno od smeri ).