Vizitka Shema V priljubljene
 

 

Evropska komisija: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Program razvoja podeželja: www.program-podezelja.si/

 

Naziv aktivnosti: KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA (ukrep 10).
Cilji: Program razvoja podeželja 2014-2020 je za nas nadaljevanje predhodnega programa (KOP ). Glede na uvedbo novih možnosti za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, smo se leta 2015 vključili v izvajanje ukrepa Kmetijsko okoljskih podnebnih plačil      ( ukrep KOPOP ).  Kmetijsko gospodarstvo » Pri Papeževih« Banja loka obsega skupaj 6,73 ha obdelanih kmetijskih površin, razdrobljenih na številnih parcelah.
Z vključitvijo v ukrep kmetijsko – okoljska - podnebna  plačila (ukrep KOPOP ), smo hoteli prispevati k spodbujanju ohranjanja nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, usmerjenih v ohranjanje biotske raznovrstnosti krajine in ustrezno upravljanje s tlemi.  S tem se tudi približamo kmetijskim sonaravnim praksam, katerih so se posluževali že naši predniki. Z vključitvijo v ta plačila naj bi delno pokrili dodatne stroške in izgubo prihodka zaradi nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP.
Kmetija je vključena v naslednje operacije:

 

 

OPERACIJA TRAJNO TRAVINJE II

  • TRZ_II_OSIL

Za ta podukrep smo se odločili zaradi namena ohranjanja trajne travinje s košnjo, sušenjemin spravilom sena ( mrve ), zaradi obstoječega skladišča sena ( skedenj ) in zaradi posedovanja ovčje črede, katero  moramo hraniti s suhim senom. Drugi razlog pa je tudi krajina, katera dovoljuje v glavnem eno do dva krat kosno travinjo. Prilagajati se moramo tudi obremenitvi s travojedimi živalmi ( gojimo ovce ).

  • HAB_KOS

Zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti krajine, kjer se nahajajo parcele s travinjo sestavljeno tudi z redkimi vrstami rastlin med drugim tudi avtohtone vrste orhidej, kakor tudi z vrstami raznih žuželk ( višje ležeče Drežnik ), in se le-te  obnavljanja s semenenjem travinje, smo se odločili, kljub slabši kvaliteti sena za košnjo po datumu 30.06 ( junij ). S tem med drugim ohranjamo raznovrstnos travinje, ter obnavljanje z lastnim semenjenjem.

  • HAB_ORGG

Zaradi varovanja okolja, ter vodovarstva ( celotna naša kmetija je locirana na kraškem        terenu ), smo se odločili, da na vseh površinah, katere so vključene tudi v podukrep HAB_KOS, izvajamo urep gnojenja izključno samo z organskimi gnojili ( hlevski gnoj ) v omejenih količinah.

 

  • KRA_VTSA

S kmetijo smo od prednikov sprejeli tudi nekaj obstoječih travniških sadovnjakov s setavo z avtohtonimi vrstami sadja ( jabolka, hruške, slive, orehi ). Izvršili smo izobraževanja o delu s travniškimi sadovnjaki, ter prevzeli z ukrepom KOPOP, da bomo le-te vzdrževali, urejali ter tudi po možnosti širili, ter ohranjali avtohtone vrste sadja. Glede na to, da smo z ukrepom prevzeli tudi pogoje  za delo v sadovnjakih, ter da ja na našem kraškem terenu s plitko zemeljsko plastjo tem pogojem teško zadostiti, je vsak prispevek dobrodošel.
Istočasno smo na območju naše in sosednjih občin pričeli z predelavo sadja v žganje »Kostelska rakija«, za katero smo dobili tudi znak geografskega porekla, pri nas pa imamo tudi certifikat ekološke pridelave. Ta se prideluje iz krajevno avtohtonih vrst sadja.

 

Naziv aktivnosti: OPERACIJA EKOLOŠKO KMETOVANJE ( ukrep 11 ).

Za ukrep ekološkega kmetovanja ( EKO ) na vseh kmetijskih površinah kmetijskega gospodarstva smo se odločili že takoj po prevzemu kmetije, ter ga izvajamo že skoraj 20 let.
Za ta ukrep smo se odločili zaradi tega, da hrana, katero pridelujemo ustreza našim željam in potrebam.
Za ta ukrep smo se odločili navljub težavam in stroškom, katere prinaša ekološki način obdelave površin, tako njiv kot travnikov, na katerih, sicer sedaj še pridelujemo pridelke za lastno uporabo. Ekološko pridelavo in predelavo pa izvajamo tudi kljub temu, da na tržišču ni moč ugodnejše tržiti produkte, kakor tudi, da so cene saditvenega materiala neprimerno višje od konvencionalnega. Njive gnojimo s hlevskim gnojem, ter obdelujemo v glavnem z ročnim orodjem. Moramo se tudi vsklajevati z obremenitvijo travojedih živali na ha, kljub temu, da je zaradi kraškega zemljišča in neugodnih podnebnih razmer to težko izvajati.

Naziv aktivnosti: OBMOČJE Z OMEJENIMI DEJAVNIKI DELA ( ukrep 13 ).

  • OMD

Cilji ukrepa, katerim sledimo, so ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, preprečevanja zaraščanja, ohraniti poseljenost podeželjskih območij ter omogočanje javne koristi na na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami ( OMD ).

 

Podrobnejša razlaga vseh ukrepov se nahaja na spletni strani: htpp://www.program-podezelja.si

Naše področje (Banja loka ) je na območju z omejenimi možnostmi dela in pridelave, kateremu se prilagajamo.


   
http://www.aproa.eu/s/Nike/nike-shox.html http://www.aproa.eu/s/Nike/air-max-1.html http://www.aproa.eu/s/Nike/nike-free-run-3.html
シャネル 財布 コーチ アウトレット グッチ 財布 ルイヴィトン 財布 ミュウミュウ 財布 プラダ アウトレット http://www.acs-giz.si/pic/chanel2.html http://www.acs-giz.si/pic/coach2.html http://www.acs-giz.si/pic/gucci2.html http://www.acs-giz.si/pic/LouisVuitton2.html http://www.acs-giz.si/pic/miumiu2.html http://www.acs-giz.si/pic/prada2.html louis vuitton outlet
プラダ 財布 ニューバランス996 コーチ 財布 ミュウミュウ 財布 グッチ 財布 ロエベ 財布
プラダ バッグ コーチ バッグ ニューバランス 574 ミュウミュウ キーケース グッチ バッグ ロエベ バッグ
コーチ 財布 グッチ バッグ ルイヴィトン 財布 ミュウミュウ バッグ コーチ バッグ グッチ 財布 ルイヴィトン バッグ ミュウミュウ 財布